โครงการ อัลทิเมท คอนโด

โครงการ อัลทิเมท คอนโด

เดอะอัลทิเมท คอนโด อ.เมือง จ.ระยอง

  • จำนวนอาคารคอนโด 1 อาคาร
  • จำนวนชั้น 8 ชั้น (มีชั้นจอดรถใต้ดิน)
  • พื้นที่ 5,685 ตารางเมตร
  • จำนวนห้อง 87 ห้อง
  • งบประมาณ 62 ล้าน

Message us