เงื่อนไขการรับงาน

จะทำงานคุณภาพด้วย ความซื่อสัตย์

  1. รับเหมาก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ และงานก่อสร้างทุกชนิด มีมูลค่าต่อ อาคาร ขั้นต่ำ/อาคาร10 ล้าน ไม่รับสร้างบ้าน และงานต่อเติม
  2. การจ่ายเงินงวดงานต้องเป็นไปตามบริษัทได้ทำการแบ่งไว้แล้ว หรือตาม ตกลงที่บริษัทฯเห็นชอบด้วย
  3. ไม่ทำประกันสัญญา แต่ให้หักเงินผลงานทุกๆงวด 3 %
  4. จะรับงานในฐานะ พันธมิตรทางการค้า ที่มีความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ทั้งสองฝ่าย
  5. ไม่รับประมูลงาน ราคาตามเหตุผล ตามวัสดุ … ครับ
  6. ราคาเริ่มต้นที่ 10,000++ เป็นราคาตามแบบบริษัทออกแบบเท่านั้น
  7. งานที่มีแบบแล้ว ออกแบบแล้วราคาตามรายการประมาณราคาจริง ราคาเริ่มต้นอาจจะอยู่ประมาณ 10,000 ++บาท แล้วแต่สเปควัสดุ และโครงสร้าง