ขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนที่ 1 เจรจาเงื่อนไขแบบและราคาเบื้องต้น จบทำสัญญาเบื้องต้น MOU
ขั้นตอนที่ 2 เริ่มทำแบบเบื้องต้น สรุปแบบ สเปค..จบ
ขั้นตอนที่ 3 เขียนแบบคำนวณ โครงสร้างแล้วเสร็จ ถ่ายพิมพ์เขียว ทำสัญญาก่อสร้าง
ขั้นตอนที่ 4 วิศวกร ลงนามในเอกสาร พร้อมยื่นขอรับใบอนุญาต 30-45 วัน
ขั้นตอนที่ 5 เริ่มก่อสร้าง
เงื่อนไขและข้อตกลงการรับงานเบื้องต้น

ตกลงราคาเบื้องต้น….ตามสเปค……. บาท /ตรม. กรณีของท่าน ( เจ้าของอาคารให้ดำเนินการออกแบบ ขออนุญาตก่อสร้างจนถึงสร้างเสร็จ )เราจะแจ้งกระบวนการทำงานดังนี้

  1. ไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
  2. ทำการออกแบบเบื้องต้น (ตรวจสอบพื้นที่ ตำแหน่งที่ดิน กับ ผังเมืองท้องถิ่น และ ดูข้อกฎหมายก่อสร้างยอมให้ทำการสร้างในข้อกฎหมายต่างๆ )
  3. ทำแบบนำเสนอแบบเบื้องต้นที่ได้รับการพิจารณา เมื่อท่านเห็นชอบจากท่านแล้ว ออกแบบก่อสร้างจริงเพื่อขออนุญาต กรณีนี้เราจะดำเนินการออกแบบ เขียนแบบให้ท่านฟรี รวมไปถึงวิศวกร สถาปนิก ที่จะลงนามในแบบ และคุมงาน( ทำความเข้าใจก่อนว่า เราจะทำการออกแบบให้อยู่ในงบประมาณที่แจ้งให้ท่านทราบ ตั้งแต่ต้นแล้วว่ามาตรฐานการก่อสร้างของบริษัทเราเฉลี่ย ตารางเมตรละประมาณ…..ตามสเปค…………บาท/ ตรม. รวมเข็มตอก โดยไม่รวม ลิฟท์โดยสาร แอร์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น ขยายเขตหม้อแปลง+สายไฟฟ้า ส่วนที่นอกเหนือจากตัวอาคาร
  4. ยื่นขอรับใบอนุญาต กรณีด่วน ภายใน 45 วันจนได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง
  5. เริ่มสร้างจนแล้วเสร็จ ใช้ระยะเวลา 10-12 เดือน

เรื่องค่าใช้จ่ายกระบวนการทั้งหมดของแบบ จนถึงได้รับใบอนุญาต ตกลงค่าแบบ …….. บาท ( โทรสอบถามราคา )

  1. เริ่มออกแบบ แปลน รูปด้าน รูปตัด ทำการเสนอ สเปควัสดุ จ่าย 30%
  2. เมื่อเขียนแบบ ออกแบบโครงสร้าง เสร็จ 20%
  3. วิศวกรโยธา / สถาปนิกลงนามในแบบ ลงนามในเอกสาร และแบบ เพื่อยื่นขออนุญาตจ่าย 50%
  4. ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ในระหว่างนี้ เริ่มลงนามสัญญา (ใช้ระยะเวลา 45 วัน)

หมายเหตุ ค่าออกแบบไม่รวม ค่าใช้จ่ายพิเศษ