APARTMENT PLUS 9

เนื่องจากเราในนาม บริษัท เอ พี คอน (ประเทศไทย) จำกัด ได้เริ่มต้นจากครอบครัว รับเหมาก่อสร้าง จาก สระบุรี เมื่อประมาณ 20 กว่าปี ในนาม หจก.หินกองก่อสร้าง ซึ่งรับสร้างอาคารทั่วไป รับจ้างขนส่งหินทราย ถมดิน สร้างโรงงาน ในแถบสระบุรี อยุธยา ประมูลงานราชการ กระทั่งปัจจุบัน

ต่อมา เราได้แยกมาทำธุรกิจที่กรุงเทพฯ ได้เปิดร้านขายวัสดุก่อสร้าง ชื่อ บริษัท ธนภรณ์ โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด อยู่ถนนเกษตร นวมินทร์ และรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ ปรึกษางานด้านวิศวกรรม

ปัจจุบันได้ทำธุรกิจ รับสร้างอพาร์ทเมนท์ หอพัก ในนาม APARTMENT PLUS หรือ บริษัท เอ พี คอน (ประเทศไทย) จำกัด และเรายัง รับสร้างโรงงานลักษณะการรับเหมา เราจะมีโฟร์แมน สถาปนิก / วิศวกร ดูแลงาน โดยงานระบบโครงสร้าง ฐานราก คาน เสา พื้น บริษัททำเองทั้งหมด ไฟฟ้า ประปา ใช้ทีมภายนอก โดยเน้นงานระบบกัน การรั่วซึมของจุดต่างๆ งานระบบประปา และไฟฟ้า เป็นกรณี

รับเหมาก่อสร้างที่มีธรรมาภิบาล ได้รับรางวัล สิงห์ทอง ผู้บริหาร และนักพัฒนาองค์กร ดีเด่น