อาคารพักอาศัย 5ชั้น ห้องพัก 36 ห้อง พื้้นที่ 1,200 ตร.ม

อาคารพักอาศัย 5ชั้น ห้องพัก 36 ห้อง พื้้นที่ 1,200 ตร.ม